Vápenka Mezholezy u Kutné Hory

za dávných časů
a v současnosti
provozní objekty
po využívání pozemků armádou

Použité podklady: