Žatec

Město chmele


Město s krásně upravenými domy i ruinami


Město industriálu na každém kroku


Město s nejkrásnější trafikou


Město se dvěma pivovary

Pivovar Antona Drehera

Chomutovská ulice

Pivovarský velkopodnikatel Anton Dreher nechal roku 1898 postavit velký strojní pivovar u stanice plzeňsko-březenské dráhy (dnes Žatec západ). Velkolepou průmyslovou stavbu s novorenesančním tvaroslovím navrhli a postavili žatečtí stavitelé Alois Daut, Johann Salomon a Josef Petrovský. Komplex sestával ze dvou sladoven se dvěma hvozdy (na jihu), varny s vodárenskou věží, kotelnou a vysokým komínem (uprostřed) a ležáckými sklepy s lednicí a stáčírnou (na severu). V popředí závodu byla postavena novorenesanční úřední budova.
Pivovar produkoval piva Urstoff (Pratok) a Svatý Hubert. Výroba zanikla roku 1948. Od té doby zde byla v provozu konzervárna (Fruta, Labena), po roce 1990 areál využívají malé firmy a dílny.

Průmyslový měšťanský pivovar

Žižkovo náměstí

Základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru byl položen 20.6.1798 na místě zaniklého královského hradu, vedle kasáren. Plány dodal pan Lorenz Rott, který byl zároveň stavitelem. Po dvouletém stavebním úsilí konečně várečná správa oznámila dne 26.7.1800 začátek vaření a právovárečníci pronajali pivovar sládkovi k provozu. V roce 1801 uvařili Žatečtí 840 sudů (42.000 hl) piva.

Pivovar byl postupně rozšiřován, modernizován a vařil výborná piva výčepní, speciální piva jako „Radniční“, „Myslivecké“, „Vánoční“ a „Slavnostní“ a již zmiňovaná tradiční piva „Samec“ a „Kozel“.

Pivo z žateckého pivovaru bylo v minulosti i v současnosti mnohokrát oceněno při různých soutěžích a výstavách. Například v roce 1873 u příležitosti světové výstavy ve Vídni obdrželo medaile za zásluhy a diplom za žatecká ležácká piva, v roce 1879 na Živnostenské výstavě v Praze stříbrnou medaili v degustační soutěži, v roce 1880 na Zemědělské a průmyslové výstavě v Budějovicích zlatou medaili v odborné degustaci a další ocenění kvality žateckého piva. Na tuto tradici navazují ocenění a čestná uznání odborných degustačních porot při Žateckých slavnostech chmele v roce1995 (světlý ležák), v roce 1996 a 1997 (tmavý ležák), v roce 2000 a 2001 (světlý ležák), ale také v Táboře v roce 2003, 2004, 2005 a 2006 nebo znovu v Českých Budějovicích v roce 2004 a 2005 v různých kategoriích.

Při prezentaci žateckého pivovaru od dob svého založení bylo vždy zdůrazněno v pojmenování označení vlastnictví – „měšťanský pivovar“ a místo „Žatec“. Toto označení bylo nutné a nezbytné s ohledem na velký počet pivovarů v okolí slavné chmelařské oblasti a také s ohledem na konkurenční pivovar vídeňského barona Antonína Drehera v Žatci s názvem „Pratok“. Okolní „neoriginální“ pivovary se snažily alespoň přiživit se při lokalizaci přídavkem „… u Žatce“, „…v žateckém kraji“, „… vaříme pivo ze žateckého chmele“ a podobně.


Chrám chmele a piva

ulice Svatopluka Čecha


Město sušáren chmele


Město se dvěma nádražími

nádraží Žatec

nádraží Žatec - západ


OSEX s.r.o.

ulice Osvoboditelů 1948

Továrna upravena na sklad obilovin a zařízena posklizňovou linkou. Výzdoba areálu je po filmařích.

 


Adolf Mendl, továrna na podkování

ulice Jana ze Žatce


Cukrovar Žatec


--------------------

ulice Osvoboditelů


--------------------

ulice Chomutovská


Most přes Ohři


továrna 1


továrna 2


Použité podklady: