Velvary

Industriální město


Nádraží Velvary a přilehlé vlečky

První vlak přijel do Velvar 18. října 1882.

nádraží
vlečka k cukrovaru
vlečka ve směru k huti

Cukrovar

Cukrovar byl uveden do provozu roku 1871 a fungoval do 90. let 20, století. Dnes slouží jako sklady a dílny.


Kovohuť Metal Trade Comax a.s.

Firma se zabývá válcováním za studena, pokovením, odlévání mědi a hliníku a další výrobou.


Dřevovýroba


Obilní silo a sklad


Továrna 1


Ruiny u vlečky do cukrovaru


Použité podklady: