Úvaly

Nádraží Úvaly

Nádraží se nachází na původní trati z Olomouce do Prahy Severní státní dráhy. Trať byla budována v letech 1842 - 1842. Roku 1854 byla dráha prodána Rakouské společnosti státní dráhy.


Bývalý dřevozpracující podnik

pomocné provozy
kotelna s komínem
hlavní výrobní budova od sklepa po půdu
všude jsou úzké koleje
příroda si bere své zpět

Použité podklady: