Ústí nad Labem

Průmyslové město...


... protkané spletí vleček a potrubí ...


... a mezi tím se proplétají trolejbusy


K průmyslu neodmyslitelně patří železnice

Železniční přeprava byla zahájena na trati Rakouské státní dráhy Vídeň - Praha - Podmokly - Drážďany, kde úsek Praha - Ústí n. L. byl dán do provozu v říjnu 1850, a zbývající část do Drážďan v roce následujícím.

Železniční trať společnosti A.T.E Ústecko-teplická dráha (německy: Aussig-Teplitzer Eisenbahn) byla postavena v roce 1858 především pro dopravu uhlí z oblasti Teplic do přístavu v Ústí nad Labem. Do roku 1870 byla prodloužena až do Chomutova.

Provoz na trati přes nádraží Střekov byl zahájen 05.10.1874 ve směru na Velké Březno.

viadukt mezi nádražím Ústí nad Labem - západ a hlavním nádražím
most mezi nádražím Ústí nad Labem - západ a Ústí nad Labem - Střekov
tunel pod Větruší
Ústí nad Labem - západ
opuštěné dílny a zázemí na nádraží Ústí nad Labem - sever
Ústí nad Labem - Střekov
pozůstatek vlečky k cukrovaru
napojení vleček chemické továrny Solvay - Tonaso Neštěmice
příměstská doprava

Významnou úlohu hraje i přeprava po Labi

přístav
kontejnerové překladiště
překladiště sypkých substrátů
překladiště obilovin

Pro zajištění splavnosti byl pod Střekovem vybudován jez s elektrárnou a plavebními komorami


Vodárenské objekty

vodárna Spolchemie
opuštěná vodárna - vpusť má totiž nad vodou

Jeden z nejvýznamnějších oborů průmyslu je chemie

Solvay - Tonaso Neštěmice
Spolek pro chemickou a hutní výrobu

 


Továrna na mýdlo Jiří Schicht - Severočeské tukové závody Střekov

Továrna na výrobu mýdla (s jelenem) byla založena roku 1882 Jiřím Schichtem. Kromě mydlárny se později provoz rozšířil o svíčkárnu, provoz na zpracování palmojádra, výrobu vodního skla, kartonážku, stearinku, glycerinku, strojírnu a kovárnu. Současně byly zřízeny vlečka, vodárna na Labi, vlastní elektrárna sloužící i k veřejnému osvětlení, firma vlastnila uhelné doly. V roce 1911 byla uvedena do provozu ztužovna tuků v Evropě. Provoz bez přerušení probíhá stále.


Elektrárna a teplárna Cinergy


Kamenolom Mariánská skála - Dobet

Lom ve znělcovém masivu je v provozu od roku 1894.


Pivovar Zlatopramen, KB likér - Drinks Union

Drážďanská ulice

areál od Drážďanské ulice
a od nádraží Ústí nad Labem - sever

Ústecké konzervárny a drožďárny - Labena

Hrbovická ulice


Schaffer & Budenberg - Severočeská armaturka

Teslova ulice

Továrna vznikla v roce 1899. Jednalo se o pobočný závod stejnojmenné firmy z Magdeburgu. Vyráběla manometry, ventily, kohoutky, pumpy a další. Výroba s omezením probíhá stále.


Sklárny

Tovární ulice

Sklárna pro výrobu obalového skla (lahve, demižony) byla založena 29. března 1872. Později byla zavedena výroba tabulového skla. Provoz byl ukončen na konci 20. století. Dnes zde sídlí různé firmy, některé objekty chátrají.


Hydroxygen

ulice U skladiště

Hydroxygen A. G., byla založena roku 1912 pod jménem "Rakousko-uherské kyslíkové závody spol. s r. o." se sídlem ve Vídni. Roku 1934 se název podniku mění na Společnost- Hydroxygen s. r. o. ve Vídni. Podnik vyráběl různí technické plyny.


Barvy Balax

Teslova ulice


Norgine - Chemopharma

Jateční ulice

Továrna byla založena roku 1906 pod názvem "Norgine" dr. Victora Steina. Výrobní sortiment tvořily chemické prostředky pro textilní průmysl, po roce 1919 pak hlavně farmaceutické prostředky. Po znárodnění byla továrna přejmenována na Spofa (výrobní náplň tvoří níplast Spofaplast) a později na dnešní název Chemopharma.


Ústecký průmysl masný

Jateční ulice


Rafinerie cukru

Pražská ulice

cukrovar v pohledu ze železničního mostu
na Pražské ulici
a od Labe
správní budova

Zásobní silo

Pražská ulice - proti cukrovaru


--------------------

Pražská ulice


Sklad

ulice U trati


--------------------

ulice Tovární


--------------------

ulice Tovární


--------------------

Sklářská ulice


-------------------

Jateční ulice


--------------------

ulice U vlečky


--------------------

ulice Tovární


--------------------

ulice Tovární


-------------------

Panská ulice


------------------

Drážďanská ulice


-------------------

Přístavní ulice


areál bývalého cukrovaru

ulice U cukrovaru


Truhlárna

ulice Drážní


--------------------

Žižkova ulice


--------------------

Žižkova ulice


--------------------

Žižkova ulice


------------------

Žižkova ulice


potrubní most přes Labe

Neštěmice


??????????

ulice U chemičky


Použité podklady: