Trmice u Ústí nad Labem


Železnice

nádraží Trmice
stavědlo
kolej kamsi
napojení dolu 5. květen - Milada
nákladní doprava
křížení
na kolejích

Za doby těžby v povrchovém dole 5. květen zde byla i silná autobusová doprava


Teplárna a elektrárna Ústí nad Labem - Dalkia a.s.

Na místě původní elektrárny, která zpracovávala uhlí z nedalekého dolu, je dnes vybudován nový provoz. V nové teplárně je instalováno 6 kotlů o celkovém výkonu cca 470 MWt a 5 turbogenerátorů na výrobu elektrické energie o výkonu 88 MWe.

objekty původní elektrány
nový provoz

Průmyslový lihovar Trmice - PLP a.s.

Podnik se zabývá výrobou bioetanolu, převážně využívaného jako přísada do paliv pro benzinové motory.


Opuštěné objekty u nádraží


Opuštěná cihelna a panelárna


Zbytky železniční vlečky


Nádrže dosloužiy...


Všude se táhnou kilometry potrubí


Použité podklady: