Stehelčeves

Cihelna

Z cihelny se do dnešní doby dochoval pouze komín a pozůstatek hliniště. V této lokalitě byly provedeny významné archeologické objevy.


Pivovar Akciové společností pro středočeské pivovary a sladovny

Pivovar byl vybudován přestavbou bývalého uhelného dolu Stelčoves po roce 1901. V provozu byl do roku 1930. Dnes slouží objekty různému podnikání.


Použité podklady: