Roztoky u Křivoklátu

Tolman a Tolman - výroba mycích a čistících prostředků

Výrobu mýdla pod Křivoklátem založil roku 1806 Václav Tolman st. který zde vybudoval mydlárnu, Na začátku 20. století Otakar Tolman vystavěl nový moderní závod u nádraží v Roztokách u Křivoklátu. Výroba probíhala až do roku 1948, kdy byl provoz znárodněn a zlikvidován.

Provoz továrny byl obnoven po restituci v roce 1992, kdy výrobu přebírají Jiří a Vladimír Tolmanové. Výroba mycích, pracích a čistících prostředků je tak zachována.


Permon Křivoklát - starý závod

Původní železnou huť Marie - Anna založil roku 1824 Karel Egon II. Fürstenberg. Byly zde zkujňovací výhně a válcovna plechu. Roku 1880 byl podnik odprodán České montanní společnosti, která pokračovala v provozu válcovny, ale kvůli ekonomické situaci byl provoz zastaven roku 1903.

Roku 1905 tovární objekty odkoupila semilská textilní firma Stein, která zde zařídila zpracování bavlny. Textilná výroba s různými omezeními zde probíhala aý do roku 1944, kdy zde německé firmy Filter a Man společně s firmou Junkers zahájily výrobu leteckých součástí.

Po válce zde zůstala zachována strojírenská výroba, dnes pod hlavičkou Permon Křivoklát. Permon nyní výrobu nářadí centralizoval do nového závodu a část starého areálu pronajímá.

za dávných časů
současnost - 2009

Zkušební štola podniku Permon Křivoklát

Ve štole se prováděly zkoušky vrtacích zařízení. Ražena je v přímém směru na délku 115 m v jednokolejném profilu s výhybnou. Výztuž je provedena v hajcmanech. V současné době zde byly zkoušky strojů ukončeny a vybavení bylo předáno do skanzenu Solvayovy lomy.


Nádraží


Pila - stará část


Použité podklady: