Nymburk


Nádraží Nymburk

Trať byla vybudována soukromou Rakouskou severozápadní dráhou po částech v letech 1870 - 1873. Část z Nymburka do Kolína byla uvedena do provozu v roce 1870 jako součást tzv. základní sítě Severozápadní dráhy. Část z Nymburka do Prahy jako díl tzv. doplňovací sítě je v provozu od roku 1873, přičemž úsek z Lysé nad Labem do Prahy sloužil jako odbočka z páteřní tratě mezi Vídní a Děčínem, která tvořila nejkratší spojnici Drážďan s Vídní.


Železniční opravny a strojírny Nymburk


Depo kolejových vozidel Nymburk


Kolonie železničních zaměstnanců


Teplárna

ulice Za Žoskou


Překližky, dýhy V. Novák

Poděbradská ulice

Dnes využité pro drobnou výrobu.

 


Josef Tekl, korkové isolace

Jičínská ulice


-------------------

U cukrovaru


-----------------

ulice Na Žábě


Vodojem

Vodárenská ulice

Vodojem podle projektu architekta Osvalda Polívky vybudovala stavební firma Jana Sklenáře z Kolína roku 1901. Strpojní zařízení dodala firma Breitfeld, Daněk a spol. Objem nádrže je 412 m3.


Nymburský pivovar, s.r.o. - Postřižinské pivo

Pivovarní ulice

Nový pivovar v Nymburce byl založen roku 1895, do provozu byl uveden 19. března 1898. V provozu je pivovar do současnosti.

A proč "postřižinské pivo", když se film natáčel v pivovaru Dalešice? Protože v tomto pivovaru pracoval otec Bohumila Hrabala a děj knihy se fakticky odehrává zde.


Mlýn Františka Šafaříka

ulice Pod mlýnem


Zdymadlo Nymburk

Jez má tři pole světlosti 22,0 m. Jezová pole byla původně hrazena tabulemi systému Stoney a nasazenými úhlovými klapkami. V 80. letech byly jezové uzávěry nahrazeny moderním zdvižným stavidlem se skříňovým nosníkem a nasazenou dutou klapkou. Hradící výška obou krajních stavidel je 3,85 m, středního stavidla 4,65 m a hradící výška všech klapek je 1,40 m. Hradící tělesa jsou uložena na kolových podvozcích a zavěšena na Gallových řetězech, klapky zavěšeny na anglických řetězech.

Jezová pole jsou oddělena betonovými pilíři 3,5 m širokými a 15,5 m dlouhými. Na pilířích jsou nástavce se strojovnami pohybových mechanismů. Pro přechod jezu a vstup do pilířů slouží železobetonová klenutá lávka široká 3,0 m. Na ní jsou uprostřed každého jezového pole umístěny manipulační budky s elektrickým pohonem, odkud je pohyb pomocí transmise synchronně přenášen do strojoven ke zvedacím mechanismům. Energie přepadového paprsku je tlumena ve vývaru 0,7 až 1,4 m hlubokém a 6,36 až 6,76 m dlouhém. Za ním je dno řeky opevněno dlažbou na délku 11,2 až 12,85 m. V pravém a levém jezovém pilíři jsou umístěny rybí přechody, v pravém šířky 1,50 m, v levém 1,00 m. Hrazeny jsou dřevěnými stavítky. Přepad nastává při hladině 184,45 m n.m.

Vodní elektrárna je umístěna u pravého břehu, od kterého je oddělena malým ostrovem. Před elektrárnou je předsazena plovoucí norná clona tvořená kovovými pontony a betonovým prahem ve dně vysokým 1,5 m. Před vtokem do turbínových kašen je manipulační lávka s jemnými česlemi. Po lávce pojíždí elektricky ovládaný hrabací stroj na čištění česlí. Vtoky do jednotlivých kašen lze uzavřít stavidly s elektromotorickým pohonem, případně i ručně. V elektrárně je instalováno pět turbín. Dvě Francisovy turbíny o hltnosti 20 m3/s a výkonu 320 kW, dvě Francisovy turbíny o hltnosti 12 m3/s a výkonu 256 kW a jedna Kaplanova turbína o hltnosti 12 m3/s a výkonu 178 kW. Vtokové otvory lze hradit proti dolní vodě fošnami. Jalová výpust je umístěna vlevo od vtoku do turbín v levé spodní části elektrárny.

Jednolodní plavební komora o rozměrech 85 x 12 m s hloubkou vody nad záporníkem 3,0 m je umístěna u levého břehu a od jezu je oddělena ostrovem 14 m širokým. V krátkých rejdách jsou umístěna svodidla rámové konstrukce, v horní rejdě také jedna dalba, v dolní jsou dvě dalby. V horním i dolním ohlaví jsou instalována ocelová vzpěrná vrata ovládaná hydraulickými servoválci s pístem o průměru 200 mm.


Použité podklady: