Mikulášovice

Mikov s.r.o.

Mikulášovičtí výrobci nožů a nůžek byli známí již v 18. století ve střední a částečně i západní Evropě. Vyráběli nože všech druhů a tvarů, tesáky, kordy, šavle, břitvy, chirurgické a jiné speciální nástroje. Nožířství bylo tehdy velmi vážené řemeslo a protože nožířů bylo málo, bylo to také řemeslo dobře prosperující.

Rozkvět nožířského řemesla v Mikulášovicích přivedl v roce 1794 místního podnikavého obchodníka Ignaze Röslera k založení první továrny na výrobu nožů. V této továrně pracovalo zpočátku sto pracovníků, ale už v roce 1819 byl jejich počet dvojnásobný. Hospodářské úspěchy této továrny vedly ostatní obyvatele k zakládání dalších nožířských podniků a pomocných živností a zanedlouho byla většina mikulášovických občanů i občanů okolních obcí pracovně spojena s nožířskou výrobou. Mikulášovicím se začalo přezdívat "český Solingen". Největšího rozkvětu doznalo mikulášovické nožířství před první světovou válkou a po ní. Vznikl zde svaz nožířského průmyslu, který čítal čtyři a půl tisíce pracovníků. Za druhé světové války se Mikulášovice staly součástí III. říše. Výroba byla uzpůsobena pro vojenské účely a byla omezena. Tato situace trvala až do roku 1946, kdy se tradiční výroba opět začala rozjíždět. Později se k výrobě nožů přičlenila ještě výroba kancelářských pomůcek, známých pod značkou KIN. Výroba nožířského zboží a kancelářských pomůcek pod značkou MIKOV probíhá neustále.

fotografie z roku 2005

Lemfeld a syn v.o.s. - textilní výroba

Firma byla založena na začátku 20. století a funguje do současnosti.

fotografie z roku 2008

EXIM s.r.o.

Výroba stuh nejen pro oděvní průmyl a dekorace, ale také jako izolace v elektrotechnice.

fotografie z roku 2008

Korekta s.r.o. - lisovna plastů

Výroba byla zahájena v roce 1991 a funguje stále.


Alatex s.r.o.

Jedná se o pobočku německé firmy Alatex která byla založena roku 1954 Albertem Alaze v Emsdettenu. Zaměřena je na výrobu popruhů, stuh a tkanic.


Továrna 1

fotografie z roku 2005
fotografie z roku 2008

Továrna 2


Továrna 3

rok 2005 rok 2008

Továrna 4

fotografie z roku 2005


Továrna 5

fotografie z roku 2005

Továrna 6

fotografie z roku 2005

Použité podklady: