Mělník

Pekárna Kontinua s.r.o.

Bezručova 613 - 614


Mefrit s.r.o.

Českolipská 798

Historie podniku MEFRIT Mělník je spojena se zakladatelem této firmy panem Arnoštem Eliášem a jeho bratrem Josefem Eliášem, kteří vlastnili v Praze od roku 1908 továrnu, kde se vyráběly již v této době glazury, barvítka a některé další chemické přípravky, jako například suřík.

1908 - založení firmy J. Eliáš Praha , zahájení výroby glazur a barvítek
1914 - stavba dvou vanových pecí na tavení keramických frit
1936 - zahájení výroby vodního skla v Praze
1940 - výstavba 4 rotačních pecí vytápěných olejem na keramické frity
1941 - zakoupení průmyslového areálu na Mělníku , rozšíření výroby vodního skla a zřízení výroby zinkové běloby
1947 - znárodnění firmy a zavedení národní správy, firma začleněna pod Spolek pro chemickou a hutní výrobu Praha
1950 - firma je součástí Středočeských chemických závodů,dochází k rozšíření výroby keramických frit a zahájení výroby smaltéřských frit a pudrů na vany v Mělníku
1951 - firma přechází pod Sfinx České Budějovice ,do výroby zavedeny smalty "ready to use" pro potřeby malých smaltoven
1961 - zavedení výroby keramických pojiv
1963 - firma je součástí Spolchemie Ustí nad Labem
1975 - zavedení nové výroby keramických frit na kontinuálních pecích s chlazením frity na ocelových válcích
1985 - zavedení do výroby prášků pro elektrostatické nanášení
1988 - vývoj frit pro jadernou energetiku
1990 - vzniká samostatný státní podnik Mefrit se sídlem na Mělníku
1992 - rekonstrukce tavících pecí a zavedení kyslíkopalivového tavení s následnou filtrací spalin
1994 - privatizace podniku a vznik Mefrit,spol. s r.o.
1995 - zavedení managementu jakosti dle norem ISO 9001
1997 - výroba frit pro mazání pří výrobě bezešvých trub
2002 - zavedení výroby glazur na střešní tašky a keramiky pro výrobu zapalovacích svíček
2008 - získání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci znečištění (IPPC)


Loděnice Finkelstein & Zn.

ulice Českolipská

loděnice Finkelstein & Zn.
hlavní výrobní objekt
uvnitř
rozvodna
dřevovýroba
lakovna
další výrobní prostory
windows?

Loděnice Nova s.r.o.

ulice Loděnická


České přístavy a.s. - přístav Mělník

ulice Celní


Elektrárna Mělník

Dolní Beřkovice

Elektrárna není na katastru obce Mělník, proto je zde jen fotografie z mostu silnice č. 16 na kraji obce.


Společná továrna na cukr u Mělníka - Cukrovary a lihovary TTD

Pražská 3555

Cukrovar v Mělníku byl původně malým závodem na výrobu surového cukru. Pod názvem „Společná továrna na cukr u Mělníka“ existoval 42 let. Byl postaven a zprovozněn v roce 1869 na břehu Labe. Zakladateli byli místní sedláci a živnostníci. V roce 1910 byl cukrovar převzat „Českou společností pro průmysl cukerní, a. s.“ kapitálově silnou firmou Živnostenské banky jako svůj výhledový závod a také z důvodu přestěhování její rafinérie z Domažlic. Od první kampaně 1913/1914 výroba neustále rostla až do světové krize třicátých let. Mělník tak patřil mezi 5 největších cukrovarů 20. až 90. let, svými výrobky zejména různými druhy a velikostmi kostkového cukru a krystalu se proslavil prakticky v celém světě, vývoz tvořil každoročně více než polovinu výroby.

Mělník byl prvním průmyslově vedeným cukrovarem na českém území, který zpracoval surový třtinový cukr. Stalo se tak v roce 1940 s velmi dobrými výsledky. Později, po Karibské krizi, patřil mezi 5 českých cukrovarů, který v letech 1962 až 1990 rafinoval v převážně jarní kampani každoročně okolo 40 tisíc tun surového třtinového cukru.

Od roku 1991 se stal hlavní výrobní jednotkou Pražské cukerní společnosti, a. s. Investice v průběhu posledních 15 let byly směřovány zejména do zvýšení kapacity surovárenské části. Závod po vstupu dobrovické společnosti do Pražské cukerní v posledních kampaních zpracovával okolo 3 300 tun řepy za den.

Výroba cukru byla ukončena 5. 10. 2003.

V současné době zde funguje balírna cukru, který je dovážen z cukrovaru Dobrovice.

likvidovaná část
balírna cukru - v provozu
areál čístírny odpadních vod

Použité podklady: