Kralupy nad Vltavou


Nádraží

První trať, která vedla přes Kralupy, byla v roce 1851 státní dráha z Prahy do Drážďan. Buštěhradská dráha byla připojena roku 1856. Turnovsko-Kralupská dráha byla otevřena 1865. Trať do Velvar byla otevřena roku 1882 a roku 1884 byly Kralupy propojeny Vinařickou dráhou se Slaným.

stav v červnu 2009

nové nádraží
depo kolejových vozidel
nepoužívané stavědlo na pražském shlaví
zapomenutý traťovácký vozík
používané sklady a dílny
opuštěná část

stav v srpnu 2010


Potrubní přemostění přes Vltavu


Mlýn a balírna Odkolek

Dnes mimo provoz, plánovaná konverze objektu pro obytné a komerční využití.


Pivovar, sladovna a stáčírna

Pivo se vařilo v letech 1872 - 1979, později se zde vyráběl pouze slad a byla zde stáčírna a plnící linka na plechovky. Dnes se plánuje konverze, podobně jako u přilehlého mlýna.


Balak a.s. - Barvy, laky z Kralup


--------------------


Použité podklady: