Doksany

Aehrenthal'sche Zuckerfabrik zu Doxan / Ústecké rafinerie cukru, a.s.

Cukrovar založil v roce 1870 hrabě Aehrenthal, pod jménem "Aehrenthal'sche Zuckerfabrik zu Doxan". Roku 1924 přešel do majetku firmy "Ústecké rafinerie cukru, a.s.". Roku 1926 proběhla výrazná rekonstrukce stavební firmouV. Nekvasil. V provozu bez výraznějších změn byl cukrovar do roku 1996. Dnes prochází konverzí na využití jako výrobní a kancelářské prostory.

bývalá vápenka trafostanice
obytné a kancelářské budovy

Aehrenthálský parostrojní pivovar Doksany / Klášterní pivovar / Doxan

Pivovar založil roku 1726 Felix svobodný pán Aehrenthal a v provozu byl do roku 1946. Dnes objekty chátrají.


Malá vodní elektrárna Holak Doksany - Jan Holakovský

Elektrárna je umístěna v bývalém mlýně. Náhon je veden z řeky Ohře, spád jezu je 3,2 m. Turbína Hydrohrom 1000 roztáčí generátor o výkonu 110 kW. Zajímavostí jsou dvě staré Francisovy turbíny umístěné jako dekorace ma zahrádce.


Použité podklady: