Chomutov

Chomutov historický ....
.... i současný

Železnice, nádraží, depo, vlečky, mašinky...

na nádraží
depo
vlečkový okruh
u Železáren Chomutov
před teplárnou a elektrárnou Actherm
v areálu Válcoven trub

Teplárna a elektrárna Actherm a.s.

ulice Na Moráni

Teplárna na Moráni je hlavním provozem odštěpného závodu Actherm Chomutov, zajišťující výrobu tepelné a elektrické energie. Jsou zde instalovány tři parní kotle o celkovém tepelném výkonu 177,3 MW a dvě turbosoustrojí o celkovém elektrickém výkonu 26,0 MW.


Železárny Chomutov

ulice Spořická

1917 - založení závodu firmou Poldina Huť Kladno
1920 - zahájena výroba broušených a tažených tyčí
1924 - zahájení výroby tvrdě tažených drátů
1926 - zahájení výroby z antikorových ocelí
1958 - odštěpný závod VTŽ Chomutov
1989 - samostatný státní podnik
1992 - transformace na akciovou společnost
1998 - dokončení procesu privatizace
1998 - sdružení do skupiny Z - group a.s.
2003 - začlenění do skupiny Ferromet Group s.r.o.
2005 - ŽCH a.s. se přejmenovala na Hutní druhovýrobu – reality a.s.
2005 - výrobu provozuje Ocelářská divize Chomutov akciové společnosti BONAVIA servis
2009 - ukončena výrobní činnost, zčásti přesun servisních provozů do Válcoven Chomutov


Válcovny trub Chomutov

ulice Dukelská, část provozů ulice Vodní

1870 - zahájení provozu závodu
1887 - závod zakoupen firmou Mannesmann – provedena rekonstrukce na výrobu bezešvých ocelových trubek
1890 - vyrobena první bezešvá ocelová trubka na světě poutnickým způsobem – tím dán základ výrobního programu až do současnosti
1948 - 1994 - firma znárodněna státem - Válcovny trub, národní podnik
1994 - státní podnik Válcovny trub zprivatizován, rozdělen na tři firmy Sandvik, Mannesmann a českou firmu Dioss
1997 - prodej firmy Dioss firmě Cimex
koncem roku 1997 - Cimex prodala firmu JUDr. ing. Zemkovi do seskupení Z – group a.s.

část areálu v ulici Vodní
vila ředitele
v opuštěných halách
hlavní výrobní areál v Dukelské ulici

Měšťanský pivovar

Mostecká ulice

Bývalý měšťanský pivovar v Mostecké ulici vznikl po zrušení městského pivovaru u staré radnice, kterému předcházelo vaření piva v jednotlivých právovárečných domech. Pivovar byl v provozu od konce 19. století až do 50. let 20. stol. Ještě v 16. století píše Bohuslav Balbín, že chomutovské pivo je jedno z nejlepších v Čechách.

Bohužel, tato stavba byla roku 2010 zbourána.


Kotelna v areálu nemocnice

Kochova ulice


---------------

ulice Na Moráni


---------------

ulice Ctiborova


pozůstatek přidružené výroby JRD

Dukelská ulice


Použité podklady: