Bohušovice nad Ohří

Nádraží Bohušovice nad Ohří

Obec leží na trati Praha - Lovosice. První vlak sem přijel 1. června 1850.


První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích

Stavba pivovaru byla zahájena roku 1898 firmou Karel Hervíř - Technická a stavební kancelář. První várka piva byla vyrobena 8. února 1900. Provoz byl ukončen roku 1952. Objekty pak převzaly Severočeské drůbežářské závody n.p. jako sklady. Po roce 1989 byly objekty využívány pro různé podnikání, dnes jsou na prodej.

Zajímavostí je, že pivovar nemá vlastní sladovnu.


Rolnický akciový cukrovar

Založen byl roku 1871 pod jménem Brňan - Bohušovický cukrovar v Bohušovicích. Vyráběl melasové krmivo a surový cukr. Po rekonstrukci v 90. letech 19. století nesl cukrovar jméno Rolnický akciový cukrovar v Bohušovicích. Roku 1925 došlo k fúzi s Českou společností pro průmysl cukerní v Praze a následně byla provedena další rekonstrukce. Po roce 1949 byl provoz cukrovaru ukončen a objekty převzaly tehdejší Stalinovy závody n.p. Záluží u Mostu, které zde zavedly chemickou výrobu. V současné době je areál cukrovaru kompletně přebudován na sklady obilovin. Zachovalo se jen několik původních objektů.


Rolnické mlékařské družstvo Bohušovice - Brňany / Kapucín

Dne 21. 4. 1901 byl přijat návrh předložený ředitelem firmy Alfa-Laval k postavení mlékárny na k.ú, Brňany o kapacitě 5000 l mléka denně. Založilo jí za tím účelem ustavené „Rolnické mlékařské družstvo Bohušovice-Brňany". Dne 1. ledna 1951 byla znárodněna výnosem Ministerstva potravinářského průmyslu s názvem: Severočeské mlékárny n.p.,Bohušovice n. Ohří. Po privatizaci se mlékárna dostala pod vedení české firmy ACCOM holding s.r.o. a výroba probíhá stále.

Jedním z nejznámějších výrobků je smetana do kávy Kapucín.


-------------------

Masarykova ulice 153

Původní využití objektů se mi nepodařilo zjistit, oslední majitel byla firma Konus s.r.o., která ho využívala jako sklady a výrobní prostory pro výrobu octa a hořčice. Firma je v současné době v konkursním řízení.


Použité podklady: