Důl Mayrau - Fierlinger I - Gottwald II

Od roku 1874 byl v katastru obce Vinařice hlouben nový důl, pojmenovaný v roce 1877 (poté, co dosáhl uhelné sloje) podle předsedy správní rady Pražské železářské společnosti Kajetánu Mayerovi. V letech 1880 - 1884 byla ve vzdálenosti asi 50 m východně od tehdejší jámy hloubena sdružená jáma, pojmenovaná Robert po vídeňském obchodníku a průmyslníku Florentinu Robertovi.

Hloubením obou jam byl pověřen Ing. Jan Karlík. Jáma Mayrau byla pro hloubení vybavena parním vrátkem, nahrazeným ještě v roce 1875 parním těžním strojem na plochá lana, převezeným z dolu Stehelčeves. V roce 1906 byl původní těžní stroj nahrazen parním strojem firmy Ringhoffer - Smíchov, vystavovaným na průmyslové výstavě v Paříži. Vzhledem k výkonu nového těžního stroje musela být dále od jámy postavena nová strojovna a vztyčena příhradová těžní věž. Původní těžní věž-budova převzala funkci šachetní budovy. V části staré strojovny bylo navíc zřízeno tzv. malé těžní oddělení, vybavené parním těžním strojem MAG Ruston Praha (systému Koeppe) z roku 1905. Jáma Robert byla ražena oboustranně, z povrchu i podzemí. Při vzájemném propojení obou směrů došlo k mírné odchylce jámového stvolu. O původním těžním zařízení jámy Robert není nic známo. V roce 1933 byl pořízen elektrický těžní stroj Škoda - Plzeň a postavena příhradová těžní věž a nová strojovna. Původní zděná těžní věž převzala, jako v případě jámy Mayrau, funkci šachetní budovy.

Důl Mayrau dobýval v dolovém poli o rozloze 14 km čtverečních, ve kterém jsou vyvinuty dvě uhelné sloje. Hlavní kladenská sloj má mocnost 5 až 7 m, místně až 12 m. Druhá, základní sloj o mocnosti 0,7 až 1 m se pro špatnou jakost a malou mocnost nedobývala

V průběhu celé doby provozu došlo na dole Mayrau pouze k několika zásadnějším stavebním změnám. Kromě uvedené výměny těžního zařízení byla v roce 1936 postavena nová kompresorovna a v poválečném období nové koupelny, kotelna a ventilátorovna.

Důlní provoz na dole Mayrau byl ukončen v roce 1997. V současné době důl funguje jako hornický skanzen.


vstupní brána
Povrchová zástavba důlního areálu
těžní věž jámy Robert těžní věž jámy Mayrau, v pozadí Robert na povrchu - razící kombajm PK 3 m na povrchu
na povrchu na povrchu na povrchu na povrchu
  na povrchu na povrchu  
Lokomotivy a vozy
Siemens DH 30 D TLD 6
lokomotiva Siemens lokomotiva DH 30 D lokomotiva TLD 6
poslední vůz z dolu Mayrau poslední vůz z dolu Tuchlovice poslední vůz z dolu Schoeller
V šachetní budově jámy Robert
konstrukce věže výtažné patro výtažné patro konstrukce věže
V šachetní budově jámy Mayrau
  konstrukce věže výtažné patro  
Těžní stroj "malého těžního oddělení"
Těžní stroj jámy Robert
   
Těžní stroj jámy Mayrau
Modely dolů v expozici
moderní důlní závod detail výklopníků a posunovačů vozů model model