Lom Matula Hlinsko - těžba a zpracování žuly

Lom Matula Hlinsko a. s. je firma, která navazuje na stoletou tradici žulových lomů oblastí Skutečska a Hlinecka, kde se teží šedomodrý granodiorit, známý jako hlinecká žula. Žulový lom se nachází na okraji města Hlinsko v Čechách na Českomoravské vrchovině. Žula, která se zde těží je velmi pevná a trvanlivá. Pro svůj vzhled a vlastnosti patří k oblíbeným ušlechtilým kamenům. Tato žula je vhodná pro hřbitovní architekturu, památníky, náhrobky, jako přírodní kámen pro kamenické výrobky a stavební účely. Do nabízeného sortimentu patří také silniční obrubníky a krajníky, haklíky, kopáky, dlažební kostky, kvádry, schody. Součástí nabídky je i lomový kámen, upravený i neupravený a také atypické výrobky jako kašny, květináče, různé podstavce, mlýnská kola, ap. Hlineckou žulu lze použít i pro obklady vnejších stěn budov, podlah, schodišť, parapetů. Žula je charakteristická malou obrusností a nízkou nasákavostí, čímž je vhodná do extrémních klimatických podmínek a do provozů s velkým zatížením.

dobývání suroviny
lanové jeřáby nad lomem
další jeřáb u lomu
kompresorovna
hrubá kamenická výroba
ušlechtilá kamenická výroba
kovárna
upravený "obousměrný" dempr DR 50
dosloužily

Použité podklady: