České loděnice - Praha Libeň

Základem firmy České loděnice byly dílny pro opravy člunů Vltavsko - labské společnosti. Nové haly byly postaveny roku 1949 podle projektu Jaroslava Fragnera. Vyráběly se zde celosvařované lodní konstrukce pro námořní dopravu. Výroba byla ukončena koncem 80. let 20. století a prostory byly využívány jako sklady a prodejní plochy. Dnes jsou všechny objekty srovnány se zemí a plánuje se zde výstavba nových domů, které pravdu nebudou pro mladé rodiny.

Následující fotogalerie přináší snímky z různých období od doby využívání až po totální likvidaci.

17. 6. 2004

19. 7. 2007
opuštěné prostory dílen, kantiny a vrátnice

30. 9. 2008

30. 10. 2009
zde stávaly dílny a kantina
hlavní výrobní haly
sklady v přístavu
kdysi sem vedta trať z Libně Dolního nádraží a byla tu i jeřábová dráha pro obsluhu přístavu
bývalá trafostanice kotelna
ochranná hráz
ostatní objekty na Libeňském ostrově

16. 3. 2010

17. 3. 2010
sklady
přístaviště
v areálu

18. 3. 2010

6. 4. 2010

8. 4. 2010

14. 6. 2010

26. 8. 2010

najděte dva rozdíly
stav 10. 1. 2011

Použité podklady: