Pivovar a sladovna Praha - Lochkov

ulice U sladovny, Paha 5 - Lochkov

Pivovar byl založen na začátku 17. století a vaření piva bylo ukončeno na konci 19. století. Dále zde probíhal provoz sladovny. Po ukončení provozu sladovny zde sídlila truhlárna a zemědělská výroba. V současné době se chystá přestavba na byty - Lochkov Lofts.

sladovna
hospodářské budovy
? budoucnost ?

Foto: Vladislav Konvička, březen 2010