Nákladní lanovka cihelny Lišov

Lanovka systému Bleichert původně sloužila pro dopravu vytěžené rudy z bohutínských dolů do úpravny na březohorském dole Vojtěch v Příbrami. V 60. letech 20. století byla přemístěna do cihelny Lišov u Českých Budějovic. Zde sloužila pro dopravu cihlářské hlíny od hliniště na skládku suroviny. Na nakládací straně se surovina k lanovce dopravovala úzkorozchodnou železnicí, na výsypné straně byla surovina odebírána z haldy korečkovými rypadly a sypána na pás, který hlínu dopravil do cihelny. Lanovka překonávala vzdálenost přibližně 1100 metrů. V provozu se udržela so roku 2001 a následně roku 2003 bylo strojní zařízení odprodáno do skanzenu Solvayovy lomy.

nákladní stanice - pohon je už demontován
garáž pro mašinku
vratná stanice
zde se vyklápěly vozíky lanovky

Použité podklady: