Lom Tetín - Kruhový lom

Lom Tetín těží vápence ve stejnojmenném lomu, který leží v katastru obce Tetín, vedle železniční trati Praha - Beroun. Těžba se zde datuje od začátku 20. století a probíhá dodnes.

Lom je otevřen v pěti těžebních patrech a surovina zde těžená obsahuje vápence chemické, i vápence vhodné pouze jako stavební kamenivo. Dříve byl lom spojen se železnicí svoji vlečkou, která byla zrušena při zdvojkolejňování trati do Berouna. Expediční zásobník s násypkami do vagonů je zachován.

historické snímky
současný stav
úpravna těženého vápence
zásobník s násypkami do železničních vagonů
dopravní chodby
ze starého vzduchového vrátku zbyla jen hřídel a dřevěné obložení bubnu
elektrický těžní vrátek je na tom o trošku lépe (jak dlouho?)
podchod pod železniční tratí do úpravny

Použité podklady: