Petrochemie - Kralupy nad Vltavou

Česká rafinérská a.s. / Kaučuk Kralupy a.s.

První počátky petrochemického průmyslu v kralupském regionu byly položeny roku 1901, kdy byla uvedena do provozu rafinerie minerálních olejů "Petrolejka". Ta byla v provozu do 22. 3. 1945, kdy byla silně poškozena při spojeneckém náletu (který měl ale tragické následky - 150 mrtvých civilistů a zničených 116 budov). po tomto náletu už zprovozněna nebyla.

Druhá etapa započala roku 1954, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě závodu Kaučuk Kralupy. Samotná stavba probíhala v letech 1958 - 1963. Po vybudování provozu pro výrobu umělého kaučuku bylo následně rozhodnuto roku 1964 o výstavbě rafinérie, která potom proběhla v letech 1969 - 1975. Rafinérie produkovala pohonné hmoty, oleje, asfalt a další suroviny, určené pro provoz výroby kaučuku nebo dále k odprodeji.

Surová ropa je přiváděna ropovodem Družba a Ingolstadt do zásobníků u Nelahozevsi. Z těchto centrálnách zásobníků je přímo odebíraná do závodu na zpracování. Dále je závod propojen dalšími produktovody s ostatními chemickými podniky.

V rámci restrukturalizace byl provoz rafinérie roku 1996 vyčleněn a byl založen samostatný podnik Česká rafinérská a.s. Zbylá petrochemická část podniku byla v následujícím roce zařazena do skupiny Unipetrol. Zpracování plynů převzala firma Linde a.s.

V současné době rafinérie vyrábí automobilové benzíny, motorovou naftu, letecký petrolej, LPG, topné oleje, asfalt, propylen, síru, suroviny pro výrobu mazacích olejů a suroviny pro další výrobu na závodě Kaučuk. Závod Kaučuk vyrábí umělý kaučuk a plasty, které nacházejí uplatnění skoro na každém kroku - v domácnostech, stavebnictví, automobilovém průmyslu, plasty jsou prostě všude.

Fotogalerie z prosince 2006

petrochemický kombinát
zásobníky ropy
výroba technických plynů vlečka z nádraží v Chvatěrubech
okolí kombinátu ukrývá zajímavá zákoutí.....
.....nebo tohle.....
.....a taky spousty potrubí.....
.....či zajímavých výstražných tabulek

Fotogalerie ze srpna 2010


Použité materiály: