R. L. Hudlický a spol., továrna hospodářských strojů a slévárna železa Rokycany

Kovohutě Rokycany a.s.

Továrnu na zemědělské nářadí založili roku 1911 bratři Rudolf a Jindřich Hudličtí. Z finančních důvodů byl podnik roku 1914 prodán společnosti Horomyslická slévárna železa Eisner a Salzmann. V té době byl podnik napojn na železniční vlečku a byla vydodována nová kotelna a další výrobní a skladové haly.

Roku 1923 podnik odkoupila akciová společnost Továrna na nábojky a kovové zboží. Hlavní výrobní náplň tvořily mosazné dělostřelecké náboje.V roce 1923 byla zahájena velká modernizace podniku. Byly vybudovány kelímkové pece, válcovna a rourovna. Výrovní sortiment se zaměřil na měděné a mosazné tyče, trubky a plechy.

Roku 1925 byla do provozu uvedena nízkofrekvenční elektrická pec AJAX - první toho druhu v Československu. V dalších letech byly postaveny pece pro rafinaci měděných odpadů a výrobu bronzu. Výroba se zaměřila na nábytkové kování, válcovaný a tažený drát, později i měděné radiátory. Další výrobní sortiment od roku 1936 tvořila kluzná ložiska.

V době druhé světové války podnik připadl pod koncert Hermann Göring Werke a výroba byla podřízena válečným potřebám.

Po válce byla v podniku zavedena výroba niklových, měděných a bronzových drátů, plechů a pásů. Dále probíhala výroba samomazných kluzných ložisek a odporových drátů. Vše pod značkou Kovohutě Rokycany.

1. září 1993 byl podnik privatizován jako akciová společnost. Od té doby je kovohuť na špičce ve výrobě a exportu neželezných kovů.


Fotogalerie z června 2014

pozůstatek vlečky

Použité podklady: