Vápenka Kovářská

Těžba a zpracování dolomitu těženého ve dvou nevelkých lomech zde probíhala za Buquoyů od první poloviny 19. stol do let 1923-24. Vápno bylo používáno ke stavebním účelům a na hnojení. Dnes je jedna pec kompletně zachovaná, z druhé se zachovala jen část (roku 2004 se kus stavby zřítil).

Použité podklady: