Železářská huť Kovářská

Zpracování železných rud v huti v Kovářské se datuje od roku 1598, dy byla Zachariášem Münichem postavena železářská pec. Provz železárny se rozšiřoval o hamry, drátovnu, rourovnu a kovárny. V roce 1832 zakoupila zdejší panství hraběnka Marie Gabrielle von Rottenham a huť v Kovářské se stala pobočkou železáren v Kalku. V té době zde byla provedena velká modernizace. Provoz železáren byl ukončen z ekonomických důvodů roku 1864. Následně byly objekty odprodány Krušnohorské železářské a ocelářské společnosti v Chomutově, která ale provoz neobnovila a objekty dále odprodala roku 1875 firmě Lienert a Weinert , která zde zavedla dřevařskou výrobu. Firma Lienert zde nakonec od roku 1905 zavedla výrobu rybích konzerv.

V současné době je torzo objektů značně zchátralé a zarostlé.

stav v roce 1970
stav v létě 2011

Použité podklady: