Sladovna a minipivovar

Kounice

Nejstarší písemná zmiínka o pivovaru pochází z listiny datované k roku 1590. Vzhled nejstarší zachované části, barokního průčelí nalevo od vjezdu, je z přestavby okolo roku 1680.

Po dlouhé roky byl pivovar pronajímán, až roku 1884 ho odkoupili Antonín a František Klusáčkové, kteří násleujícího roku založili "továrnu na výrobu sladu". Vaření piva bylo postupně omezováno, konkurence v Českém Brodu byla silnější. Sladovna ale pod vedením rodiny Klusáčků vyráběla až do znárodnění v roce 1948. Následně byl provoz zachován a podnik byl začleněn pod Obhodní sladovny Praha n.p.

Roku 1992 byla sladovna navrácena restituci rodině Klusáčků. Roku 2010 proběhla velká modernizace a výroba sladu zde probíhá stále. z Původních dvou hvozdů je v provozu jen jeden, druhý slouží jako sklad.

Roku 2011 založili ing. Karel Klusáček a Jan Žižka s.r.o. Kounický pivovar a roku 2012 byla uvařena první várka. K pivovaru patří také stylová restaurace.


Provoz sladovny

nejstarší zachovaná část sv. Václav, patron pivovarníků
obytná a správní budova
ve sladovně jsou čtvera humna, kde klíčí obilí
hvozd, kde se suší slad
vytápění hvozdu
vážení a pytlování sladu
zásobník na slad
expedice volně sypaného nebo pytlovaného sladu
sladovní zátiší
ing. Klusáček popisuje ve velíně postup výroby
pamětní tablo rodiny Klusáčků

Minipivovar s restauraci

restaurace a minipivovar
varna
spilka
sklep
pivovarské zátiší

Použité podklady: