Tlakový plynojem Pražské obecní plynárny Libeň

Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha

Plynojem pro vyrovnávání spotřeby svítiplynu, vyráběného v Pražské obecní plynárně v Michli, byl uveden do provozu roku 1932. Stavební práce provedla firma Tomáše Keclíka, strojní zařízení dodala Českomoravská - Kolben - Daněk a.s. a konstrukci plynojemu a jeho montáž Vítkovické horní a hutní těžařstvo. Záhy se plynojem stal výraznou dominantou nívrší nad Libní a inspiroval i umělce v jejich tvorbě.

Provoz plynojemu skončil na konci druhé světové války, kdy byl při květnovém povstání prostřelen. Z té doby je na něm přinýtována kruhová záplata.

V 50. letech 20. století byl upraven pro potřeby Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Vodokružními vývěvami se v plynojemu vytváří podtlak a na sací šoupě navazuje aerodynamický tunel, kde se provádí měření fyzikálních podmínek při vysoké rychlosti proudění vzduchu.

Koule plynojemu má průměr 20 m a celkovou hmotnost 270 tun. Je vyroben z ocelových plátů o tloušťce 14 mm.


plynojem ve stavbě
plynojem za provozu x a na pohlednici
x
dnešní dominanta nad Libní
současný stav
Výzkumný a zkušební letecký ústav
aerodynamický tunel
budova vývěv a chladiče

Použité podklady: