Lom Kosov u Berouna

Lom Kosov byl otevřen v době rozšiřování provozu Králodvorské cementárny v Berouně na začátku 20. století. Sloužil k těžbě korekčních surovin při výrobě cementu. Nejprve byl na cementárnu napojen mezistanicí lanovky, která vedla až od Koněprus z Císařského lomu. V 50. letech byl od cementárny proražen kilometr douhý tunel, ve kterém byl umístěn pásový dopravník pro transport vytěžené suroviny.

Návazné stránky jsou na toto téma jsou:

Králodvorská cementárna

Malodráha Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy


Fotogalerie z léta 2006

opuštěná část lomu
energo
stará odvodňovací štola
úpravna kameniva
násypka a podavač do drtiče
drtič
pásová doprava a odtřídění drobné frakce
dopravní štola do Králodvorské cementárny
v úpravně