Vratislavická kyselka - Vratislavice nad Nisou

Pramen kyselky byl nalezen náhodou při hloubení studny roku 1862. V prameni byly nalezeny chemickou analýzou uhličitan hořečnatý a oxid železitý a byla nasycena oxidem uhličitým. U ramene byly založeny malé lázně, které ale neprosperovaly a po požáru roku 1888 zanikly. Obnovení lázeňského provozu nastalo až po roce 1893, kdy byly postaveny nové honosné objekty. I toto období trvalo ale krátce a začátkem 20. století byly lázně definitivně zrušeny.

Nová éra vřídla nastala ve 20.letech 20. století, kdy se stal majitelem p.Weber a který vodu začal stášet do lahví pod značkou Weberovka. Po znárodnění byl provoz stáčírny převzat firmou Středočeská zřídla, která držela tradici prodeje minerálky, ale do obnovy objektů neinvestovala. Postupně byla většina objektů, které pamatovaly ještě lázeňský provoz, zbourány.Nakonec musela být odstraněna i ozdobná věžička na hlavní správní budově.

Po roce 1989 byla založena společnost Vratislavická kyselka, která na pozemku provedla dva nové vrty pro zvýšení zásobování stáčírny minerální vodou. Kromě toho nechala postavit kopii zbourané věžičky na správní budově.

V následujícím období prameny několikrát změnily majitele a i přes značně velkou výrobu limonád došlo ke krachu firmy. V současné době jsou objekty opuštěny a je jen otázka času, jestli se výroby ujme nový podnikatel nebo vše zničí nepřizpůsobiví občané toužící po recyklaci kovů.

administrativní prostory
výrobní prostory
dílny
rozvod páry
zbytek myčky bas na lahve
autodoprava
hromady etiket
kotelna
zásobník oxidu uhličitého - bublinky do limonády

Použité podklady: