Lom Kobyla u Koněprus

Lom Kobyla byl otevřen koncem 19. století na stejnojenném návrší pro zásobování Králodvorské cementárny vápencem. Původně malý lom byl roku 1898 napojen na úzkorozchodnou dráhu Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy odbočkou z nádraží v Koněprusích. Těžba v té době probíhala ve vyšších partiích návrší, než byla nakládací rampa KBK, takže vozíky s nalámaným vápencem byly dopravovány svážnou dráhou a přesýpány do vozů KBK. Zjednodušení této dopravy přišlo roku 1914, kdy byla na dno lomu z původní nakládací rampy vyražena dopravní štola a pro dobývání nasazeny stroje. Rozmachu lomu ale udělala přítrž ekonomická krize a roku 1929 byla těžba ukončena.

Po těžařích do lomu přišli archeologové, paleontologové a jeskyňáři. A dařil se jim jeden objev za druhým. V četných krasových útvarech, z nichž nejvýznamnější je Chlupáčova a Zlomená sluj, byly objeveny stopy po osídlení pravěkými lidmi, ohniště a různé nástroje. Ve vrstvách sedimentů z poslední doby ledové byly zase objeveny kosti mamutů, jeskynních medvědů, srstnatých nosorožců a dalších vyhynulých savců. Tyto unikáty jsou dnes součástí sbírek Národního muzea v Praze.

Dnes je lom součástí naučné stezky a je něm umístěna informační tabule o geologii a speleologii v oblasti.

dopravní štola
jeskyně

Použité podklady: