Sladovna Klatscher a Löwy

Nádražní ulice č. 3, Praha - Smíchov

Sladovna byla založena roku 1866. V některých materiálech je uváděn též spolumajitel Lorenz.

Po ukončení provozu byl odstraněn typický komín hvozdu a objety dodnes slouží jako sklady a pro drobné podnikání. Pokud nastane v budoucnu realizace nového urbanistického řešení prostoru od křižovatky Na Knížecí po Smíchovské nádraží, bude tento industriální objekt zbourán.

stav ve 20. letech 20. století...
...a na podzim roku 2015

Použité podklady: