Strojírna Daněk a spol. / ČKD Dukla

V roce 1854 založil Čeněk Daněk v Karlíně společnost Daněk a spol. Ta se roku 1872 sloučila se společností Breitfeld & Evans a vznikla tak Akciová společnost, dříve Breitfeld, Daněk a spol. Do jejího výrobního programu patřilo hlavně vybavení dolů a potravinářského průmyslu.

Roku 1921 se První Českomoravská továrna na stroje v Praze sloučila s Elektrotechnickou a. s. a vznikla tak Českomoravská – Kolben. Ta se v roce 1927 spojila s Akciovou společností Strojírny, dříve Breitfeld, Daněk a spol. a vznikla Českomoravská – Kolben – Daněk (ČKD), největší strojírna v tehdejším Československu.

Za druhé světové války byla společnost přejmenována na Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG a vyráběla hlavně zbraně pro Wehrmacht, například tank Pz-38(t) či stíhač tanků Hetzer.

Po válce byla část výrobního areálu, ležící v Karlíně, pojmenována ČKD Dukla a specializovala se úpravny vod, topné systémy, kotle a podobně. Po roce 1990 zde byla výroba zastavena a přenesena do jiných lokalit.

Popisovaná lokalita je ohraničena ulicemi Křižíkova, Thámova, Pernerova a Šaldova. Napojení na železnici bylo vlečkou vedenou souběžně s ulicí Na Špitálsku a Pernerovou, částečně zaniklo se stavbou železničního Nového spojení.

Část objektů prošlo z mého pohledu zdařilou konverzí, kdy zde vznikly kancelářské, obchodní a obytné prostory; další teprve na své nové vvyužití čekají. Průmyslový ráz této části Karlína ale zůstává zachován pro příští generace.

Křižíkova ulice
objekt 1 - Křižíkova ulice
vnitřní trakt
 
objekt 2 - roh Křižíkovy a Thámovy ulice
objekt 3 - Thámova ulice
objekt 4 - Křižíkova ulice
blok při Pernerově ulici, objekty 5
v halách
vnitřní trakt
objekt 6 - Pernerova ulice
objekt 7 - Pernerova ulice
objekt 8 - Šaldova ulice
pozůstatky objektů při Pernerově ulici
pozůstatek vlečky s točnou
industriální průhledy

Použité podklady: