Kuffler & Reichel Baumwollspinnerei Brodetz

JAWA Týnec nad Sázavou

Původní část areálu, bývalá přádelna bavlny, pochází konce 19. století. Objekty zakoupil roku 1937 ing. František Janeček, který zde zavedl výrobu motocyklů v licenci firmy Wanderer. Odtud odvozena značka JAWA. Výroba se držela na světové úrovni i v poválečných letech. Z důvodu rozšíření výroby byly postaveny nové tovární haly.

V 80. letech 20. století se již projevovala zaostalost, do vývoje motocyklů se neinvestovalo. Skomírající výrobu převzala roku 1997 nástupnická firma JAWA Moto s.r.o., která ve výrobě motocyklů pokračuje

Současný výrobce již nemá potřebu využívat rozlehlý tovární komplex. Neyužívané haly chátraly. Jelikož se nepodařilo najít kupce pro volné prostory, bylo rozhodnuto o jejich zbourání. Postupně tak zmizí zase část historie nejen obecného průmyslu, ale i výroby slavných motorek.

Fotogalerie vznikla na jaře 2010, kdy kupodivu v opuštěných halách bylo ještě původní vybavení, i když sběrači kovů zde již také začali "uklízet".

nové výrobní prostory
trosky
sklady
výroba probíhá stále
původní přádelna přes Sázavu
přádelna od silnice
vrátnicí se dovnitř nedostaneme "zadní vchod"
šatna
umývárna
výrobní prostory
svařovna 1
o patro níž
lisovna
kalírna, kovárna
svařovna 2
soustružna
zkušebna
venku
 
je demolice nutná???

Použité podklady: