Stará Huť

Hýskov

Existence železné huti je doložena už z roku 1386. První dochovaná písemná zmínka je ale až z roku 1417.

Pro pohon hamru byl roku 1530 postaven na Berounce jez. Dřevouhelná vysoká pec a nové zkujňovací hamry byly dány do provozu roku 1607. Roku 1638 byla výroba přerušena díky katastrofické povodni. Provoz byl obnoven až po několika desetiletích, kdy proběhla modernizace pecního provozu. V té době byla huť v držení rodu Valdštejnů.

Roku 1732 přešlo křivoklátské panství do držení roku Fürstenberků. Za jejich éry nastalo mnoho změn. Provoz vysoké pece byl zastaven roku 1815 a na jejich místě byly vybudovány jedny z největších českých válcoven a pudloven. Od roku 1880 válcovny patřily České montánní společnosti. Posledním majitelem byla Pražská železářská společnost, která Českou montánní pohltila. Provoz válcoven byl definitivně zastaven roku 1934.

Později byla na pozemcích postavena betonárna a panelárna Prefa Hýskov, která je dnes už také vlastně minulostí. Areál, ve kterém se ještě dochovalo několik objektů původních železáren, je dnes využíván drobnými podnikatelskými subjekty.


Skica, skutečnost a stavební detaily válcoven v 19. století


Fotogalerie ze srpna 2013

původní objekty - srovnej s prostředním historickým obrázkem
ředitelství
kolonie
bývalá Prefa
pozůstatek vlečky

Použité podklady: