Lom Holý vrch u Trněného Újezdu

Lom byl založen roku 1891 Pražskou železářskou společností pro zásobování kladenských hutí vápencem. Jednalo se v podstatě o tři samostatné lomy, které byly těženy v různých obdobích - Starý Čížovec, Nový Čížovec a Holý vrch.

Doprava vápence do hutí byla řešena Kladensko - nučickou dráhou, která v něm původně končila. Po otevření lomů na Mořině byla trať prodloužena a původní úsek do lomu Holý vrch byl přeměněn na odbočku. V současné době je vlečka mimo provoz a část trati od nákladiště Čížovec do lomu Holý vrch je zrušena.

V hlavním šestietážovém lomu, otevřeném v jižním křídle a jádru antiklinály Ameriky se dobývají kotýzské vápence s rohovci, určené jako stavební kamenivo.

Těžba byla několikrát zastavena, ale v současné době je lom v provozu s výhledem na dalších přibližně 10 let, kdy má být zahájena rekultivovace a úprava na přírodní koupaliště a sportovní areál.


Odbočka z Kladensko - nučické dráhy k lomu Holý vrch
Nadjezd trati nad silnicí
Pozůstatek násypek u lomu Homolák
Lom Homolák
Úpravna kameniva

Použité podklady: