Pardubická rafinerie lihu, továrna na likéry a octovou tresť Ignáce Wertheimera

Hobé Pardubice

Pardubice - Zelené předměstí, nám. Jana Pernera

Historie lihovaru se datuje od roku 1875, kdy po požáru původního lihovaru I. Wertheimera bylo rozhodnuto o výstavbě nového moderního provozu nedaleko nádraží a jeho spojení železniční vlečkou. Výroba lihu byla roku 1882 rozšířena o octárnu a chemickou výrobu octanu olovnatého.

Významné rozšíření výroby nastalo roku 1923, kdy byla zakoupena licence na výrobu "kolínské vody" od firmy Johann Maria Farina v Kolíně nad Rýnem. Následně roku 1929 majitelé lihovaru odkoupili veškeré akcie firmy Damase Hobé & Cie. S. A. a z Prahy Modřan sem přemístili výrobu jemných likérů.

Kromě období obou světových válek se lihovar držel na špičce v oboru jak množstvím, tak kvalitou vyráběných produktů, až přišel rok 2002 a výroba byla znenadání zastavena. Zařízení bylo odprodáno a část budov zbourána. Dlouho poté ještě byl objekt spojen s nádražím vlečkou, která musela ustoupit stavbě stánku McDonalds v roce 2011. A lze předpokládat, že i zbylé objekty zmizí a nahradí je nějaká krychle konzumního hyperšmejdkrámu.

stav lihovaru v říjnu 2011
stav vlečky v červnu 2010
stav vlečky v říjnu 2011

Použité podklady: