Lihovar Vilém Grauer a syn

Ostrava - Svinov

Vilém Grauer lihovar založil roku 1899. Po roce 1908 došlo ke sloučení se společností Spiritusindustrie A.G. Wien. V té době patřil lihovar svým zařízením k nejmodernějším v Čechách. Kromě výroby čistého lihu se zde vyráběl éter a octan amylnatý. K lihovaru patřila i kolonie zaměstnaneckých domů.

Modernizace se lihovar dočkal roku 1950, kdy zde byla postavena nová kvasírna. V té době lihovar pracoval pod hlavičkou Seliko n.p.

Výroba byla ukončena po roce 1990 a veškeré technologické zařízení bylo demontováno. Dnes v areálu sídlí několik firem a část unikátních objektů chátrá.

kolonie

Použité podklady: