Elektrárna města Pardubic

Elektrárnu o výkonu 100 kW vybudovala firma Františka Křižíka. Do provozu byla uvedena roku 1905. Vybavena byla dvěma kotli a parními stroji, které poháněly dynama. Pro zvýšení výkonu byl roku 1907 postaven další kotel a parní stroj s dynamem. Opětovné rozšíření proběhlo v letech 1912 a 1916, kdy byly namontovány dva turbogenerátory pro výrobu střídavého proudu. Pro pokrytí spotřeby okolních obcí byly postupně v letech 1921 až 1929 rozšiřovány a moderrnizovány technologie, až bylo dosaženo výkonu 28 MW. Odpadní teplo bylo využíváno pro dálkové vytápění města. Provoz elektrárny byl ukončen v souvislosti se spuštěním velké elektrárny v Opatovicích. Až do roku 2001 sloužily kotle k výrobě páry pro vytápění. V současné době je zde instalován plynový kotel jako záložní zdroj topné horkovodní soustavy města. Ostatní objekty slouží jako kanceláře či výrobní prostory.


Fotogalerie z října 2011

Použité podklady: