Dřevozpracující podnik Praha

Praha - Libeň

Z důvodů plánování nové zástavby u Libeňského nádraží, byla výroba nábytku přemístěna na novou adresu. Opuštěný tovární areál vzali útokem naši nepřizpůsobiví občané,kteří rabovali tak razantně, že část objektů spadlo. Bohužel pod sutinami nikdo z nich nezůstal, poškozeno bylo jen několik aut, parkujících v ulici vedle továrních hal.

stav v ropnu 2010
X
X
stav po značném rabování v březnu 2011
tohle býval kotel

Použité podklafy: