Parostrojní pivovar a sladovna v Červených Pečkách

Vaření piva na tvrzi Hrabáňů v Červených Pečkách je doloženo od roku 1613. Za třicetileté války tvrz zcela zanikla. Následně panství získal Jan Friedrich, hrabě Trautmannsdorf. Ten nechal vystavět své nové sídlo - barokní zámek. Zároveň z trosek původní tvrze nechal vybudovat pivovar. Od té doby byl pivovar v provozu přes všechna období. Výrazná změna nastala roku 1907, kdy byl provoz modernizován a místo ručního byl zaveden parostrojní pohon. V provozu se dále udržel do roku 1939, kdy byl odstaven. Výroba se už nikdy neobnovila.

Po válce byl areál rozdělen. Jednu část používal podnik Ovoce zelenina jako sklad a druhá část připadla armádě, která zde hospodařila jako ve většině svých objektů až do úplného vybydlení. Pokus o opravu z roku 1988 skončil odvezením věžních hodin a obalením věže lešením. To je zde do současnosti.

Použité podklady: