Červený lom u Koněprus

Původně se zde těžil vápenec / mramor pro kamenickou výrobu. V době mé návštěvy (léto 2006) zde byly rozloženy díly nového drtiče a třídiče.

Červený lom
Technologie

Použité podklady: