Nádraží Praha - Bubny

Provoz na prvním úseku Severní státní dráhy z Prahy do Lovosic byl zahájen již v roce 1850, tehdy však vlaky místem dnešního bubenského nádraží pouze projížděly. V roce 1868 byla prodloužena trať Buštěhradské dráhy z Brusky (Praha - Dejvice) do Buben, kde se napojila na Severní státní dráhu a vlaky po ní mohly pokračovat na pražské (dnešní Masarykovo) nádraží.

Nádraží v Bubnech bylo zbudováno v letech 1866 - 1875. Jeho součástí se staly i dílny pro opravy vozidel a kruhová výtopna. Železniční stanice nesla po svém zprovoznění název Bubna, později Bubny a od roku 1941 současný Praha - Bubny. Aby se odlišil areál Buštěhradské dráhy od Společnosti státní dráhy, byl užíván pro část spadající k trati na Kladno název Bubny - horní nádraží a pro část obsluhující trať do Kralup a Lovosic název Bubny - dolní nádraží, později Bubny - nákladové nádraží.

Z nádraží vycházela řada vleček. Nejrozsáhlejší byla vlečka do holešovického přístavu, na kterou se napojovala řada továren a skladových areálů. Tato vlečka byla byla po dostavbě nádraží Praha - Holešovice na začátku 80. let 20.století přepojena právě na toto nádraží. Její zánik se datuje k povodni roku 2002, kdy bylo zrušeno nákladové nádraží v holešovickém přístavu. Dnes jsou stále ještě v ulicích patrné zbytky kolejí, které zdánlivě vedou odnikud nikam. A i tyto stopy pomalu mizí díky nové "hypermoderní" výstavbě.

Další vlečka vedla do městských jatek, dnešní holešovické tržnice. Její konec spadá do přelomu 70. a 80. let 20. století.

Jediné dnes používané vlečky jsou do bývalé holešovické elektrárny, dnes teplárny, a na druhé straně nádraží vlečka firmy ŽOS ATECO s.r.o., do železničních opraven.

Budoucnost nádraží není růžová, je spíše černá. Většinu pozemků odkoupila společnost Orco Property Group, která plánuje super hyper multi nové městské čtvrti plné kanceláří a bytů, které určitě nebudou pro mladě rodiny.

Pojďte se podívat, kterak se nádraží měnilo běhen několika let.


Mapa stavu nádraží v roce 1893 - 1MB

Mapa nádraží s vyznačením bývalé vlečky do holešovického přístavu


Fotosérie z 14. 12. 2006


Fotosérie z 21. 9. 2007

v kolejišti
objekty dílen - dnes ŽOS ATECO
opuštěná hala
x
další objekty bývalých dílen
sklady
ruiny stavědla ...
stavědlo 1
stavědlo V
provozní budova obývaná bezdomovci
copak zde stávalo?
budova bývalé celnice
podvečer v kolejišti

Fotosérie z 26. 2. 2008

pozůstatky vleček, které vedly z bubenského nádraží

Fotosérie z 9. 4. 2008

pozůstatek vlečkové koleje do holešovického přístavu a továren
dílny ŽOS ATECO
bývalé drážní objekty.....
.....jsou postupně likvidovány za účelem budování zářných zítřků

Fotosérie z 30. 3. 2009

nádraží Praha - Bubny
provozní budovy a jejich zbytky
bývalá celnice
objekty ve směru Kladno - Buštěhradská dráha
bývalá vlečka do čehosi bývalého
x
ve směru Bubeneč - Společnost Státní dráhy
směr Praha - Libeň a Masarykovo nádraží
ŽOS ATECO
bez spojení není velení
část nádraží v plném provozu
větší díl čeká likvidace
historické budovy budou také zbourány

Fotosérie z 29. 1. 2010

romantika zimního nočního nádraží
na stavědle 4

Fotosérie z března 2013


Fotosérie z května 2013 - Železniční opravny a strojírny, ATECO

Mapa areálu

 

vrátnice
před halou bývala přesuvna
přední strana haly, od vrátnice
zadní strana
v hale
dílna
kovárna
nápisy
zátiší v hale
poslední provoz - odvoz materiálu
strana haly směrem k Argentinské ulici
sanitační kolej
strana haly k bubenskému nádraží
u haly
hala / sklad
vodárna
sklady
v areálu
koleje někam i nikam
+ zánik +
opravdu zářná budoucnost?

Použité podklady: