Strojní cihelna rodiny Maturů

Boubín u Horažďovic

Na místě staré cihelny byla ve třicátých letech 20. století vybudována jednokomorová pec "hicovka". Již roku 1936 proběhla modernizace výroby, která přinesla i přestavbu pece na dvoukomorovou. Roku 1939 byla výroba zastavena. Majiteli se cihelnu podařilo opět zprovoznit roku 1946, ale následně byla znárodněna. V provozu se pak držela až do roku 1985.

Po roce 1989 byla cihelna vrácena původním majitelům, ale provoz vyrabované cihelny už obnoven nebyl.

x

Použité podklady: