Lomy a vápenka v Bohdanči u Kutné Hory

Provoz 1 - stále probíká těžba a drcení vápence, výpal vápna byl zastaven

lom
drtírna vápence
šachtová pec na pálení vápna

Provoz 2 - zastaven

úpravna
drtič
vynášecí pásový dopravník
bubnový třídič a zásobníky

zátiší

Foto: Vladislav Konvička, prosinec 2008