Battistova cihelna

Praha - Ďáblice, ulice U Prefy 520

Cihelna Josefa Battisty byla založena roku 1893 a uvedena do provozu roku 1898. Jednalo se o první parostrojní cihelnu v oblasti Prahy. Výroba zde byla ukončena roku 1939. Během druhé světové války areál využívala jako sklady firma Avia. Po znárodnění byly objekty využity jako sklady a laboratoře firmy Prefa. Roku 1994 byly objekty Prefy zbourány a zůstal stát jen komín a kruhová pec. Tyto objekty byly roku 1996 prohlášeny za kulturní památku, ale chátrání pokračovalo.

Až roku 2005 byla započata rekonstrukce trosek cihelny podle projektu Atelieru Krátký. Nově byla postavena budova strojovny, dnes zázemí restaurace, a také půodnímu vzhledu odpovídající nástavba pece. V prostoru kruhové pece byla vybudována restaurace. Prostě zase ukázka, že i na první pohled pro další využití nevhodná stavba může najít nové využití.


stav v roce 2000
během rekonstrukce - květen 2010
a po zdařilé rekonstrukci - říjen 2014

Použité podklady: