Opuštěná pila, papírna a elektrárna Zadní Hamry u Nýrska

Továrna byla postavena v letech 1882-1884 Julliem Otto Petzoldem, v roce 1903 modernizována. Na základě kartelových dohod byla v roce 1931 zastavena výroba technických plynů a později zavedena výroba lepenky. V červnu 1939 byla továrna prodána majitelům papírny C. a W. Weis v Bukovci u Plzně. V 1946 byla zkonfiskována jako bývalý německý majetek a od 1948 přičleněna do n. p. Západočeské papírny. Výroba byla zastavena v roce 1970. V letech 1990 - 1995 zde byla obnovena dřevovýroba, která ale zkrachovala.

Fotogalerie z října 2005

Tovární průčelí
Pohled na továrnu od silnice
Vjezd vlečné lanovky do továrny Pohon lanovky
Pozůstatek kolejiště
Výrobní hala 1
Bývalý výtah do nižšího patra
Schodiště do nižšího patra
Hlavní dominanta - tovární komín Kotelna a rozvodna z venku
Kotelna
Rozvodna
Potrubí za rozvodnou
Hala 2 za rozvodnou
Pilíř nesl dříve vyšší patro Zde byly dvě Francisovy turbíny
Nad Francisovými turbínami je umístěna turbína Peltonova
A zase potrubí - tentokrát u turbín
Průhled do haly turbín
Hala 3 za rozvodnou Hala 4 navazující na halu 3
V patře nad halami 3 a 4 - vše bylo původně pod střechou
V dolní stanici výtahu zůstaly brusy na drcení dřeva při výrobě papíru
Všechny stroje byly poháněny pomocí transmisí
Narychlo opuštěné kanceláře a zázemí - jaký byl asi důvod ?

Fotogalerie z února 2009 - továrna značně vyrabována

tovární průčelí
komín
před kancelářemi
kanceláře a zázemí
poslední kus kolejí zbytek kolejové váhy
výrobní hala 1
zde byl parní kotel
rozvodna - už bez rozvaděčů
Peltonova turbína je zatím na svém místě - přístup k ní je značně zatarasen propadlou střechou
sklep pod budovou kanceláří
zbytek továrny vypadá jak po náletech
zde byla lávka přes potok
strojovna vlečné lanovky - někdo se pokusil ukrást i hnací lanovnici
těleso vlečné dráhy
soustava vodních náhonů

Fotogalerie z konce srpna 2010 - ruiny

Foto: Vladislav Konvička (2005, 2009), Linda Kostelecká (2010)