Lovosická akciová společnost pro výrobu rostlinných olejů

Aniveg s.r.o. Lovosice

Chemička byla založena roku 1852 na místě bývalého mlýna. Značný rozmach nastal po modernizaci roku 1879. V té době byla postavena také správní budova a komín, stojící dodnes. Ve dvacátých letech 20. století se lovosický závod stal součástí koncernu UNILEVER. Po znárodnění podnik krátce pracoval samostatně, ale již roku 1958 byl přičleněn k Severočeským tukovým závodům Ústí nad Labem. Po privatizaci se závod stal roku 1992 součástí koncernu ANIVEG. Zpracování rostlinných olejů bylo nadále zachováno.

V současné době je podnik v insolvenčním řízení.

x

Použité podklady: