Stabilní motor Inž Ron a Štefek

Celý název firmy: Inž Ron a Štefek, dříve Koniakovský a Vávra, továrna na motory - Vyškov

pohled na stroj detail regulátoru výrobní štítek