Rekonstrukce železničního tunelu

Teplice nad Metují

Koncese ke stavbě železnice z Teplic do Poříčí (dnes část Trutnova) byla vydána 20. 2. 1906. Provoz na dráze byl zahájen roku 1908. Součástí trati je i 230 m dlouhý tunel mezi nádražím Teplice nad Metují a zastávkou Teplice nad Metují město.

V září roku 2015 byla zahájena celková rekonstrukce tunelu, spočívající ve zvětšení průjezdného profilu a hlavně zajištění izolace proti prosakující vodě, která v zimě způsobovala značné problémy.


poslední dny provozu
a koleje jsou vytrhány
očištění portálu
zajištění před nástřikem rychletuhnoucím betonem
nástřik betonu
montáž zpevňujícího podpěrného rámu
demontáž portálu - po rekonstrukci bude obnoven
vrtání kotevního zajištění
a byla zahájena ražba
rozšiřování profilu impaktorem na bagrech CAT a Liebherr
odtěžování nakladačem Volvo
stříkání rychletuhnoucího betonu strojem Mayco
vrtání svorníků vrtačkou Atlas Copco Rocket Boomer
během ražby venku i uvnitř
tunel připravený na definitivní betonáž
montáž formy pro definitivní betonáž
plošina pro montáž hydroizolace příprava definitivní betonáže

Použité podklady: