Na pumpy jsou Sigmundi

Tři generace pumpařských odborníků a strojních inženýrů pracovaly na rozvoji našeho závodu a na té nejlepší tradici jména SIGMUND.

Dnes, kdy se naplňuje téměř 70 let trvání našeho závodu, stojíme zde jako rozsáhlý podnik, jehož význam přerostl dávno hranice našeho státu. Přinášíme nejen značné hodnoty našemu národnímu hospodářství, ale staráme se i o účinnou propagaci dobrého československého výrobku ve všech evropských státech i v zámoří.

Již před lety jsme rozšířili rozsah naší výroby, takže dnes mimo normálních druhů pump vyrábíme celou řadu pump specielních pro čerpání nejrůznějších tekutin a pro ty největší výkony a máme také v závodě více oddělení řízených a zaměstnávajících odborníky - specialisty. Zejména pozoruhodných úspěchů specielní pumpařské výroby dosáhli jsme v posledních letech v pumpách průmyslových a ponorných, v zařízení pro umělou závlahu, v požárních hasičských stříkačkách a přístrojích pro ochranu rostlin.

Dnes zaměstnáváme na 700 dělníků a úředníků, 15 inženýrů zodpovídá za dokonalost konstrukce a pečlivost výroby našich čerpadel.

Máme nejmodernější strojní zařízení, a racionelní seriová výroba nám umožňuje dodávati jen prvotřídní výrobky za levné ceny, takže jsme stále na vedoucím místě svého oboru.


Čerpací zařízení Royal pro čerpání ruční neb motorem

Čerpací zařízení sestává z masivního stojanu, s ocelovou klikovou hřídelí, uloženou v bronzových pánvích. Převodové soukolí jest precizně frézované, opatřené krytem. Ve stojanu jest prakticky uložena křížová hlava se samočinným mazáním, takže pístnice pod stojamen pohybuje se pouze svisle a je namáhána jen tlakem. Mazání všech ložisek a křižáku je velmi pečlivě rozřešeno. Dostojanu nad studnou voda vůbec nepřijde. Důležité jest uspořádání závěrné hlavy UH-91 vespod, takže pod studní není ucpávka, z níž by voda ukapávala a v zimě zamrzala.

Pracovní válec jest mosazný PV-309, roury bezešvé 6/4" x 5/4" oboustranně v ohni pozinkované. K docílení stejnoměrného chodu jest zařízení opatřeno protizávažím. Táhlo jest pozinkované, koš SK 321. Vše jest smontováno i s výtokem a doplněno pojistným ventilem.

Royal SH Royal F 3

Pumpa Mostar

Nejčastěji používá se jich pro čerpání vody do otevřené nádrže, umístěné pod střechou či na nějakém vyšším místě, kde je ji třeba. Ale i v případech, kde není reservoiru, dá se pumpa Mostar použíti velmi výhodně. Postaví se buď do chodby, kuchyně neb stáje a vždy, kdykoliv je potřeba čerstvé vody, lze ji pohodlně načerpati v budově přímo ze studny. Ušetří se tak mnoho času a námahy s nošením vody.

Mostar

Pumpa Mira pro domácí vodovody

Mira je pumpa dvoupístová s mosaznými válci s litinovými písty s koženými manžetami a klapkami. Jde lehce a dává stejnoměrně vodu.

Mira jest dokonalá ruční pumpa pístová vhodná pro domácnosti, hospodářství, obytné domy, stáje, zahrady, pro omývání automobilů a pod.

Ve dvou mosazných hladce tažených válcích pracují písty, hnané pákou uloženou na ocelovém hřídeli.

Toto vskutku geniálně jednoduché řešení má samozřejmě hlavní vliv na spotřebovanou práci a způsobuje, že Mira má neobyčejně lehký chod a velký výkon, neboť leštěné a hlazené válce a dobře zpracované manžety vylučují jakékoliv ztráty třením.

Mira

Křídlovka Sigmund

Křídlovky Sigmund jsou důkladné, lehko jdoucí pumpy, jejichž výrobě jsme poskytli tak kvalitní materiál i přesné opracování jak jsme jen - jako specielní továrna čerpadel vůbec, poskytnouti mohli.

Hodí se pro dopravní výšku až 15 m, a vyrábíme je v několika provedeních.

Křídlo, zastávající píst i ostatní vnitřek pumpy jest z dobré mosazi, takže pumpa nepodléhá korosi. Všechny díly jsou přesně opracovány - proto jdou tak lehce!

Pro větší ssací výšku jak 2 m doporučujeme použití ssacích košů, pro stříkání doporučujeme tlačný vzdušník, aby proud vody byl stejnoměrný. Pro zařízení domácího vodovodu hodí se křídlovka pouze při čisté vodě bez písku. V tomto případě se dobře osvědčily naše pístové pumpy Mira a Mostar

Křídlovka Sigmund

Odměrná pístová pumpa "Olea" na olej

Odměrná pístová pumpa Olea s prolomeným pístem má stavitelný zdvih, takže odměrné množství 1 l na zdvih lze vždy přesně naříditi. Převod z kliky na píst jest proveden přesně frézovaným ozubeným kolem. Píst pracující v ocelovém válci jest opatřen dvěma koženými manžetami rozpínanými ocelovými pružinami. Ssací a výtlačný ventil jsou provedeny jako ventily kulové - bohatě dimensované, ze specielní olejovzdorné gumy, takže funkce čerpadla je spolehlivá a přesná. Celý mechanismus pracuje v oleji, takže trvanlivost čerpadla jest zaručena.

Stavěcí litinová zátka, kterou se čerpadlo upevňuje do sudu, může býti opatřena normálním závitem anebo jest provedena se závitem konickým, dovolujícím upevnění i do dřevěných sudů s různým otvorem. Odkapní mísa s odklopným víkem jest se zátkou spojena v jeden celek.

Olea

Jiné pumpy pro lihoviny, benzín a oleje

Dodáváme pro tyto účely normální čerpadla pístová, zubová, s rotujícími písty a centrifugální, vyrobená z žádoucího zvláštního materiálu.

Máme ovšem též celou řadu konstrukcí a zvláštních příslušenství přizpůsobených pro specielní účely (pro sklepní vinné hospodářství, pro mísicí lihobenzínové stanice a pod.).

pumpa SSS na víno pumpa SSS na líh pumpa Mostar na víno

Předloha Jack

Předloha Jack může při velmi malém nákladu přetvořiti ruční pumpy s pohybem kývavým na strojní. potřebuje málo místa, neboť se může připevnit na strop, na stěnu (táhlo svislé) nebo na podlahu (táhlo svislé nebo vodorovné).

  předloha Jack  
pumpa Mostar s Jackem stojanová pumpa s Jackem membránová pumpa s Jackem

Strojní čerpadlo Mostar typ D

Konstrukce strojních čerpadel Mostar typ D jest v základě tatáž jako u ručních typů.

Veškeré součástky zhotoveny jsou s prvotřídních materiálů a opracovány podle nejnovějších výrobních metod na specielních strojích s přesností na setiny milimetru.

Pístnice (odkovaná z jednoho kusu) a kliková hřídel jsou z nejlepší ocele, jaké používá se pro stroje silně namáhané. Pístnice prochází mosaznou ucpávkou a mosazným pouzdrem a v místě, kde spojena jest s ojnicí, jest sesílena čtyřhranem. Ložiska jsou ze specielní tvrdé fosfátové bronze, takže se ani po letech neopotřebí.

Mostar typ D

Strojní pumpa Mostarina

Mostarina je dvojčinná pístová pumpa. Klikový mechanismus pracuje v olejové lázni a je samočinně mazán odstřikujícím olejem. Píst je v provedení pro čistou vodu opatřen dvěma koženými manžetami, které dokonale těsní. Ventilová deska je přístupná po uvolnění šroubu. Výtlak se může úplně uzavříti jako u centrifugální pumpy, neboť pumpa má přetlačný ventil, který působí při zvýšeném tlaku.

Mostarina

Pumpa pro stavební účely SP

Těleso čerpadla je solidní konstrukce, z litiny připevněno na dřevěných saních, takže stabilita čerpadla je dokonale zajištěna. Písty s vějířovými manžetami výborně těsnící i při nečisté vodě. Průtoky jsou bohatě dimensovány tak, aby ztráty byly co nejmenší a čerpadlo se neucpalo. Vahadlo z kujného železa. Ssavice připojují se k čerpadlu spojkami s vývěsnými šrouby. Připojení toto jest spolehlivé a proti jiným druhům spojů velmi rychlé. Ssavice se dají kombinovati s litinovými neb žárovými rourami opatřenými rovněž spojkami s vývěsnými šrouby, které dodáváme v libovolných délkách.

stavební pumpa SP 279

Membránové pumpy Diafragma

Pohyblivým článkem membránových pump je pružná gumová stěna (membrána) s tkanou vložkou, těsně sevřená vnějším okrajem mezi stěny tělesa a uprostřed zachycena táhlem. Prohýbáním této membrány zvětšujeme a zmenšujeme střídavě činný prostor podobně jako u pump pístových, takže pumpa nassává a vytlačuje. Je zřejmé, že odpadá jakékoliv vnitřní tření pístu o stěny, takže veškerá dodávaná energie mění se beze ztrát v pumpě v práci. Odpadají také ztráty netěsnostmi, neboť membrána je nepropustná a pevně utažená mezi stěny tělesa.

Proto mají naše Diafragma pumpy tak velký výkon a výbornou účinnost. Další výhodou je, že zaujímají vzhledem k svému výkonu nepatrné místo, jsou nízké a proto velmi stabilní. Těleso je z houževnaté litiny a snadno vydrží i větší nárazy. Páka je kovaná, dostatečně dlouhá, aby potřebná síla byla malá. Máme-li někde k disposici motor, může se snadno pumpa Diafragma přeměniti na strojní pumpu použitím naší předlohy Jack.

Diafragma D 281 Diafragma DZ 281 Diafragma D 283
Diafragma DJ 281 s předlohou Jack Diafragma D 284 pro stavební účely se strojním pohonem

Hnací kozlíky pro ruční i strojní pohon studničních pístových pump

hnací kozlík HK 266 pro jednoválcovou pumpu hnací kozlík HK 268 spojený s výtokovým stojanem hnací kozlík HK 265 pro menší hloubky studní

Dvojité ssací a tlačné čerpadlo "Praga"

Pumpy Praga jsou jedny z našich nejstarších pump pro ruční a strojní pohon. Jsou neobyčejně houževnaté stavby a je také řada hospodářských a jiných podobných vodovodů, kde tyto pumpy pracují více jak 20 roků bez zvláštních nákladných oprav zcela bezvadně.

V důsledku seriové výroby na specielních obráběcích strojích, můžeme dnes dodávati "Praga" pumpy za ceny velmi levné.

Čerpadla "Praga opatřena jsou tlačným vzdušníkem, píst jest s koženými manžetami. Pístnice je zhotovena z houževnaté ocele, sesílena čtyřhranem a vedena v bajonetovém přímovodu. Ucpávka a pouzdro v přímovodu jsou bronzové.

pumpa Praga s předlohou PR 470

Samonassávací volnoběžná pumpa Sigma SSS

Zlepšení samonassávacích pump Sigma SSS proti normálním centrifugálním pumpám provedeno v tom, že pumpa nassává sama i z prázdného potrubí, že může pracovati i bez ssacího koše, že ssací potrubí nemusí být úplně těsné a bezvadné jako u obyčejných pump a že může ssáti "přes kopec". Mimo to pumpa má mylý počet obrátek (1400 ot./min.), takže opotřebení nemůže nastat ani při dlouhodobém provozu. Tyto pumpy jsou téměř necitlivé vůči netěsnostem ssacího potrubí, tedy hodí se zvláště dobře k připojení na staré ssací potrubí, o jehož jakosti a stavu jsou pochybnosti. Nevadí jim když přissávají vzduch. Předností pumpy je také velká ssací výška 9 m i více (vakuometricky), při níž je ještě výkon pumpy velmi dobrý. Při uvedení do chodu stačí k naplnění pumpy asi 1,5 litru vody (potrubí se vůbec neplní), což je výhodné zvláště při dlouhých a komplikovaných ssacích vedeních.

samonassávací pumpa Sigma SSS

Různé typy větších nízkotlakých centrifugálních pump

čerpadlo s oběžným kolem s dvojstranným vtokem Sigma QG-6-EFO pumpa na husté tekutiny s odklápěcím víkem, Sigma HGO-4-LRRL Sigma PA-10-RL Sigma NL-6-RRL

Centrifugální pumpy se specielním dvoukanálovým oběžným kolem se širokými průtoky, pro dopravu kalů a hustých tekutin

Sigma PZ-5a-LRL Sigma NZ-4 S

Různé specielní pístové stroje

dvoupístové čtyřčinné vodní čerpadlo KDR-150/150-RR dvojplunžerové čerpadlo HTP-100/II-R pro tlaky do 350 atm. vzdušní vakuové čerpadlo SP/I-RRL
dvojpístové čtařčinné parní čerpadlo KDD-140/120/120 parní napaječka ADD-140/80/150